Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Szukaj

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.aloue.pl

1. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia
  w ramach sklepu internetowego www.aloue.pl
 • Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.aloue.pl
 • Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.aloue.pl,
  za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, wybierać Towary.
 • Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Aloue S.C. Zuzanna Kwiatkowska, Paulina Prokop, ul. Gagarina 29/57, 00-753 Warszawa, NIP: 5213864508, REGON: 383153770 a Klientem, zawierana
  z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
  Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.aloue.pl.

2.2. Sklep internetowy działający po adresem: www.aloue.pl prowadzony jest przez: Aloue S.C. Zuzanna Kwiatkowska, Paulina Prokop, ul. Gagarina 29/57, 00-753 Warszawa, NIP: 5213864508, REGON: 383153770.

2.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.aloue.pl.

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.aloue.pl i jest dostępny
dla każdego w każdym czasie.

2.6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich
i są cenami brutto.

2.7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest
do wyczerpania zapasów.

2.8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

2.10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy
w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

2.11. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

2.12. Na stronie naszego Sklepu płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. Dostępne formy płatności: przelewy tradycyjne, przelewy on-line, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.aloue.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

3.2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia.

3.3. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka. Zatwierdzenie przyciskiem ‘Zamawiam’ jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.

3.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.5. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane
są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.

3.6. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki może ponosić dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi w jego kraju.

3.7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).

3.8. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się
ze sklepem internetowym (e-mail: hello@aloue.pl)

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i DOSTAWA

4.1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

4.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach
od 8.00 do 16.00.

4.3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

4.4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się
po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

4.5. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym wskazanym na stronie Sklepu lub uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności systemem Platności Shoplo.

4.6. Dane do przelewu: Millennium Bank S. A., numer konta: 37 1160 2202 0000 0003 7929 2060, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

4.7. Podmiotem świadczącym obsługę Płatności Shoplo online jest Blue Media S. A.

4.8. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.9. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

4.10. Standardowo do zamówienia dodawany jest paragon. W razie potrzeby Faktura wysyłana jest drogą mailową na wskazany przez klienta adres mailowy. O konieczności wystawienia Faktury należy poinformować mailem na adres: hello@aloue.pl w momencie składania zamówienia.

5. WARUNKI REKLAMACJI

5.1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

5.2. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji należy wysłać maila na adres: hello@aloue.pl. Po otrzymaniu odpowiedzi reklamowany towar należy odesłać na adres: Aloue S.C. Zuzanna Kwiatkowska, Paulina Prokop, ul. Gagarina 29/57, 00-753 Warszawa. Klient otrzyma informację
o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 20 dni roboczych,
a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią
o niezasadności reklamacji.

5.4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania Towaru.

6.2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

6.3. Zwracany produkt wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy i dowodem zakupu, należy
odesłać na adres: Aloue S. C. Zuzanna Kwiatkowska, Paulina Prokop, ul. Gagarina 29/57,
00-753 Warszawa.

6.4. Formularz odstąpienia stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

6.5. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto Towar powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety.

6.6. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Towar. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu za rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano wpłaty.

6.7. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

7. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

7.1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem
i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7.2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
14 dni kalendarzowych w przypadku:

7.2.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

7.2.2. zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

7.2.3. uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu
lub obniżenia ceny.

7.3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot
lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

7.3.1. pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania
do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego;

7.3.2. gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu;

7.3.3. jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych
lub błędnego numeru rachunku bankowego.

8. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

8.1. Marka Aloue prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.aloue.pl.

8.2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

8.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku
ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

8.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

8.4.1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie
dla własnego użytku osobistego;

8.4.2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

8.4.3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;

8.4.4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

9. DANE OSOBOWE

9.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.aloue.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów.

9.2. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz
za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym.

9.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody
na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów
w sklepie internetowym.

9.4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

9.5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.

10. NEWSLETTER

10.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w odnośniku „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany
przez siebie adres mail biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.aloue.pl,
a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym
i na zlecenie osób trzecich.

10.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego .

11.2. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy
Aloue S. C. Paulina Prokop, Zuzanna Kwiatkowska, a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów